Denk aan "100.000 miles away from nothingness". Het gaat dan om de staat van niet-zijn, die ooit bestond. Vóór ons, vóór onze voorouders. Een staat die eons langer duurde, dan de minuten van ons leven. Kijk langer, en het blijkt dat niets niet bestaat...

uit 2014 tot 2020 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Hoe de kat ziet

2020

meer: https://dragermeurtant.wordpress.com/2020/02/20/bahnbetriebswerk-bayerischer-bahnhof/

Vals

2020

Deze bomen worden in NL ‘Acacia’ genoemd, maar wikipedia heeft het over Robinia pseudoacacia, of ‘valse acacia’ zie essay: https://dragermeurtant.wordpress.com/2020/12/16/wheeling/

Brieven

2017

"Je moet me geloven / dat we allemaal om je geven. // Maar, we hadden rekening te houden / met zekere beperkingen."

Vooreerst

2016

Er zijn momenten / waarop men vooreerst / een stilstand moet accepteren. (Museum "Het Depot", Wageningen)

Wandelen vijfenzestig

2016

"de dag waarop ik hoorde / dat de dichter bij God was / of een vergelijkbare plaats, / die dag, vierde ik mijn verjaardag niet / er waren dringender zaken / zoals mijn neus die harder / wilde lopen dan m'n voeten. // Die voeten / die voor me dachten / die hele dag lang."

Zoveel te ontdekken

2015

Zoveel te ontdekken: Er is zoveel te ontdekken / voorbij de grens. // Maar hongaren zijn als denen / en staan geen mens toe / in hun comfort zone. // Zeus, geef me mijn Europa terug / ik wil het geheel en al / voor mezelf.

Zonder kader

2015

Zonder kader In een archipel / van schimmige poelen / slijten mijn voeten / op een weg / die niet is aangegeven. // Tot op het rauwe / vlees en / de pijn aangeeft / dat er geen einde / is anders dan onverwacht, / bestemd door / het toeval, / bloedeloos, / in beweging / en in stilstand.
(gedicht plm 2012)  

Bed, bad en brood

2015

Bed, bad en brood: Twee-honderd jaar geleden / toen nog, plunderden de Hollanders en vele andere landen / grote delen van onze wereld. // Nu verdrinken vluchtelingen uit die landen / bij honderden / en onze politici redetwisten / over het verstrekken van bed, bad en brood / aan hen die zijn afgewezen.

Bescherming van niets

2015

Bescherming van niets: De aarden wal / begrenst de uitgraving / ter linker zijde. // Je vraagt je af / wat een wal doet / ter bescherming / van wat is weggehaald.

Teloorgang

2015

Teloorgang: Een hooimijt en twee gebouwen / gekenschetst als stal / wachtend op een sterke hand / die kan doen herrijzen. als print in gelimiteerde oplage

verbrijzeld

2015

Verbrijzeld: herinnering / dan wel reflectie / als omraming verkrummelt / en ook pilaren van formaat / dan komen herinnering en reflectie / krakend tot een stille staat.

Vergeten

2015

Vergeten: P: "Je vergeet iets./ "Q: "Wat zei je?" / P: "Je bent iets vergeten." / Q: "Dat is wat jij denkt."

Het zand kleurt rood

2014

Als het zand rood kleurt / is dat niet uit schaamte / of verlegenheid. // Het is, omdat het zo moet zijn.